Obavijest o dodijeljenoj državnoj potpori u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19, temeljem odobrenog zajma broj 78/22786

Davatelj državne potpore: Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAGBICRO) ovime, sukladno Zakonu o državnim potporama (Narodne novine 47/14 i 69/17) te u skladu s Komunikacijom komisije o – Privremenom okviru za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covida-19 od 19.3.2020. (C(2020) 1863) i njenim izmjenama (dalje zajedno: Privremeni okvir), obavještava Poduzetnika/Korisnika državne potpore kako zajmovi, koje izdaje HAMAG-BICRO, dijelom sadrže državnu potporu u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji bolesti covida-19 (potpora po Privremenom okviru).

Prema nalogu Poduzetnika/Korisnika državne potpore: RESTORAN ZDENAC, ugostiteljski obrt, vlasnik Ivka Prskalo, Slavonski Brod, Dr. Mile Budaka la, HAMAG-BICRO je dana 02.02.2021. godine odobrio zajam broj 78/22786 u okviru Programa COVlD-19 zajam za obrtna sredstva, u ukupnom iznosu od 200.000,00 HRK (slovima: dvjestotisućakuna).

U odnosu na ukupan iznos zajma, 200.000,00 HRK (slovima: dviestotisućakuna) smatra se državnom potporom u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiii bolesti covida-19 (potporom po Privremenom okviru) te kao takva, prema potrebit sadrži obvezu izviešćivania instituciia nadležnih za praćenie korištenia državnih potpora*.

PODIJELITE S OBITELJI I PRIJATELJIMA

Share on facebook
Share on Facebook
Close Menu